Przejdź do treści

Wykonanie oświetlenia drogowego w Kamionce Wielkiej

Wykonanie oświetlenia drogowego w Kamionce Wielkiej

Treść

Wójt Gminy Andrzej Stanek doglądał prac związanych z wykonaniem ciągów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kamionka Wielka. Koszt realizacji inwestycji wynosi 593 000,00 zł, w ramach których zostanie wykonanych oświetlenie drogowe o łącznej długości blisko 6 kilometrów w następujących odcinkach:

  • Sołectwo Kamionka Mała: w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka 1576K,
  • Sołectwo Mystków:  w ciągu drogi powiatowej 1581K Piątkowa – Mystków oraz odcinek w ciągu drogi gminnej dz. ew. 361 m. Mystków,
  • Sołectwo Mystków:  odcinek w ciągu drogi gminnej K 290972 „Mystków - Zakościół - Półzagrodzie”,
  • Sołectwo Mszalnica: w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Cieniawa 1573K.
  • Sołectwo Królowa Górna: odcinek w ciągu drogi gminnej „Królowa Górna, Bogusza - Bratyszowiec Wyręby”,
  • Sołectwo Kamionka Wielka: w ciągu drogi powiatowej K 1577 Kamionka Wielka-Kamionka Wielka.

Wójt Gminy Andrzej Stanek nie kryje zadowolenia, iż tak niezwykle ważna z punktu widzenia mieszkańców inwestycja jest realizowana. Nowe oświetlenie drogowe z pewnością poprawi bezpieczeństwo na drogach gminnych oraz powiatowych.