Przejdź do treści

Zaproszenie na XLII ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY - 26.11.2021r. godz. 9:00

Zaproszenie na XLII ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY - 26.11.2021r. godz. 9:00

Treść

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAMIONKA WIELKA

W oparciu o art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 1 i § 29 Statutu Gminy Kamionka Wielka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamionka Wielka (Dz. Urz. Woj. Małopol. Rok 2012, poz. 2222 z późn. zm.)

zwołuje XLII ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 listopada 2021 roku o godz. 09:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka do udziału, w której uprzejmie Panią – Pana zaprasza

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Rafał KAMIEŃSKI

Pliki do pobrania