Przejdź do treści

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji pn.: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Nowy Sącz - Ropa

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji pn.: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Nowy Sącz - Ropa

Treść

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

tel. sekretariat: +48 12 417 25 00;  fax +48 12 411 01 18

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

WYKONAWCA:

 

IVIA S.A.

Aleja Walentego Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice

Biuro w Czechowicach – Dziedzicach:

ul. Kasprowicza 46

43-502 Czechowice - Dziedzice

Kierownik Projektu Wykonawcy: Michał Duraj

tel.: +48 699 971 019

e-mail: dk28nowysaczropa@ivia.pl

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji pn.:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Nowy Sącz - Ropa" wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dla tej inwestycji realizowanej na zlecenie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie powiatu nowosądeckiego w  gminie Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów oraz na terenie powiatu gorlickiego w gminie Ropa.
Odcinek od km ok. 142+070 do km ok. 166+286. Długość odcinka ok. 24 km.

Cel i zakładany efekt zadania to:

  • podniesienie parametrów nośności drogi,
  • poprawa warunków ruchu na drodze krajowej,
  • poprawa bezpieczeństwa pieszych i innych uczestników ruchu drogowego,
  • usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z  drogami publicznymi,
  • zmniejszenie oddziaływania drogi krajowej na środowisko.

TERMINY SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH:

GMINA CHEŁMIEC I GMINA KAMIONKA WIELKA - 13.12.2021, godz. 17:00 – 19:00
Lokalizacja: Urząd Gminy Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5


GMINA MIEJSKA I GMINA WIEJSKA GRYBÓW - 14.12.2021, godz. 17:00 – 19:00
Lokalizacja: Urząd Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów

 

GMINA ROPA - 15.12.2021, godz. 17:00 – 19:00

Lokalizacja: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733

 

Materiały projektowe i informacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: http://www.dk28nowysacz-ropa.pl

Ankiety dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu spotkania lub w terminie do dnia 23.12.2021 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: dk28nowysaczropa@ivia.pl   lub pocztą na adres IVIA S.A., ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice-Dziedzice z dopiskiem: „Konsultacje społeczne DK28”.