Przejdź do treści

Statystyczne badania rolnicze realizowane w województwie małopolskim

Statystyczne badania rolnicze realizowane w województwie małopolskim

Treść

Dziękujemy za Państwa udział w badaniach rolnych!

Dzięki Państwu wiemy

  • jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie na przestrzeni lat,
  • jak zmienia się opłacalność produkcji rolniczej,
  • jak kształtuje się produkcja zwierzęca,
  • jaki jest stan pogłowia zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Tajemnica statystyczna

Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.

Wybrane badania

  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R)
  • Badanie pogłowia drobiu i produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Więcej informacji

Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie

Telefony: +48 695 256 281, +48 532 459 441, +48 12 656 30 32

Infolinia: +48 22 279 99 99

Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl