Przejdź do treści

W zdrowym ciele zdrowy duch

W zdrowym ciele zdrowy duch

Treść

Szanowni Państwo,

Stara łacińska sentencja, po wielokroć potwierdzana i udowadniana mówi: in corpore sano, mens sana – w zdrowym ciele zdrowy duch…
Każda działalność wypełniająca działaniem tę maksymę zasługuje na zauważenie, podkreślenie i uznanie.
Nie inaczej jest w przypadku Stowarzyszenia Mystków – Wola, które jest animatorem i organizatorem zajęć fitness dla kobiet z gminy Kamionka Wielka.
Za każdą taką inicjatywą stoi dobry duch, który swoją aktywnością inspiruje innych. Tak jest i w tym przypadku. Tym dobrym duchem Stowarzyszenia i wspólnej aktywności na zajęciach fitness Pań z naszej gminy jest Prezes Stowarzyszenia Mystków – Wola Pani Krystyna Ogorzałek.

Dzięki Pani Prezes w każdą środę nasze Panie mogą aktywnie i z pożytkiem – dla ciała i ducha, spędzać czas na zajęciach ruchowo-rehabilitacyjnych.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe udało się zorganizować nieodpłatnie w sali w Szkole w Mystkowie w ramach zadania pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Warto podkreślić, iż zadanie, wraz z wnioskiem, zostało przygotowane przez Stowarzyszenie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, i w tym trybie otrzymało wsparcie z Urzędu Gminy Kamionka Wielka.
Nie można nie zauważyć, że zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną trenerkę fitness i gimnastyki rehabilitacyjnej, i cieszą się dużym zainteresowaniem kobiet.
Stowarzyszeniu i Pani Prezes Krystynie Ogorzałek gratulujemy pomysłu i zaangażowania, i wszystkim, także uczestniczkom zajęć życzymy wytrwałości, konsekwencji i zdrowia.