Przejdź do treści

Chodnik „na Bani” oddany do użytku.

Chodnik „na Bani” oddany do użytku.

Treść

Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek z przyjemnością informuje mieszkańców,
iż chodnik „na Bani” zlokalizowany w miejscowościach Kamionka Wielka i Królowa Polska
w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka, został oddany do użytku.

Inwestycja została wykonana przy współpracy Gminy Kamionka Wielka
i Powiatu Nowosądeckiego, przy przeważającym wkładzie finansowym Gminy.
Do wykonania oczywiście pozostał jeszcze kilkudziesięciu metrowy odcinek, który z uwagi
na warunki formalne zostanie dokończony w terminie późniejszym. Przed dłuższym weekendem majowym mieszkańcy gminy mogą cieszyć się blisko pół kilometrowym odcinkiem nowego chodnika.

Włodarz Gminy nie kryje radości, że udało się zrealizować kolejną bardzo ważną z punktu widzenia mieszkańców inwestycję drogową.
Chodnik we wskazanej lokalizacji był niezwykle potrzebny, gdyż jego brak zagrażał bezpieczeństwu pieszych przemieszczających się do szkoły, przedszkola, kościoła czy punktów handlowych w miejscowości Kamionka Wielka.

Wójt Gminy pragnie podziękować Staroście Nowosądeckiemu Panu Markowi Kwiatkowskiemu za pomoc w realizacji inwestycji oraz dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu za zaangażowanie podczas wykonywania prac.
Warto podkreślić, iż to kolejna już inwestycja drogowa zrealizowana wspólnie pomiędzy Gminą a Powiatem Nowosądeckim.

Pan Wójt zapowiada budowę kolejnych odcinków chodników na terenie gminy, aby jej mieszkańcom żyło się wygodniej, a zwłaszcza bezpieczniej.