Przejdź do treści

2 maja – Święto Flagi | 3 maja – 231. rocznica uchwalenia Konstytucji

2 maja – Święto Flagi | 3 maja – 231. rocznica uchwalenia Konstytucji

Treść

Kamionka Wielka, 2 maja 2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

2 i 3 maja to dwa szczególne dni, dni odwołujące się do naszej tradycji i historii, pełnych meandrów, zdarzeń wielkich i tragicznych, chwały i tych wydarzeń, o których nie chcielibyśmy pamiętać. Dziś te święta: Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i kolejnej rocznicy, 231. uchwalenia Konstytucji są jednymi z najważniejszych w kalendarzu naszych narodowych wydarzeń. To drugie święto jest dla nas szczególne, bowiem nasza, polska Ustawa Zasadnicza była jedną z pierwszych w świecie, a ukazuje próbę naszych wielkich poprzedników tworzenia demokratycznego państwa i społeczeństwa. Jest naszym punktem odniesienia i testamentem także dla nas współczesnych, tych którzy ją tworzyli.

Obie daty są asumptem do refleksji i zadumy nad naszym wczoraj, tym bliższym i dalszym, i naszym dzisiaj.

Święto Flagi jest młodą tradycją. Ustanowiono go ustawą 20 lutego 2004 roku.

Oficjalny wygląd polskiej flagi został ustalony przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 roku, a potwierdzony, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Biel i czerwień towarzyszące nam dzisiaj podczas uroczystości państwowych i patriotycznych są hołdem dla jednego z naszych najważniejszych symboli narodowych, są jednym ze znaków wartości patriotycznych.

Święto Konstytucji 3 maja było jednym z pierwszych świąt narodowych uchwalonych przez Sejm Ustawodawczy po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Było pokazaniem jedności państwa i odwołania się do tradycji budowania nowoczesnego, demokratycznego państwa.

Każdy z nas winien odpowiedzieć sobie, czym powinna być dla nas dzisiaj Ustawa Zasadnicza z 1791 roku, jakie nauki powinniśmy wyciągnąć z okoliczności w jakich ją uchwalono i realizowano.

 

Drodzy Państwo.

Z okazji tych tak uroczystych i ważnych dla nas świąt życzę Wam wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Wasza pomyślność jest też częścią pomyślności naszej kamionczańskiej, małej ojczyzny.

Dzisiaj, nie tak jak nasi ojcowie i dziadkowie, możemy bez konsekwencji uczcić i obchodzić te rocznice. Zamanifestujemy więc nasze przywiązanie do naszej tożsamości i tradycji, wywieśmy nasz narodowy znak - biało-czerwoną flagę, uczcijmy majowe święta.

 

Z wyrazami szacunku

 

Andrzej Stanek

Wójt Gminy Kamionka Wielka