Przejdź do treści

Podpisanie umowy na „Dokończenie budowy hali sportowej w Kamionce Wielkiej”

Podpisanie umowy na „Dokończenie budowy hali sportowej w Kamionce Wielkiej”

Treść

W dniu 4 maja 2022 r. Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kamionka Wielka Pani Małgorzaty Witteczek podpisał umowę na zadanie mające na celu dokończenie budowy hali sportowej w Kamionce Wielkiej.

Wykonawcą robót jest regionalna firma F. H. U. B. „ZŁOCKI” Robert Złocki, która zobowiązana jest do wykonania wykończenia obiektu oraz zagospodarowania terenu wokół budynku hali sportowej w terminie do kwietnia 2023 roku.
Program użytkowy obiektu obejmuje wykonanie:

  • wielofunkcyjnej areny sportowej do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa lub innych, których pole mieści się na powierzchni o wymiarach 44,0 x 22,0 m. Dodatkowo zostaną wydzielone w poprzek areny 3 wielofunkcyjne boiska treningowe oddzielane kotarami,
  • salki wielofunkcyjnej pozwalającej na ćwiczenia gimnastyczne, sztuki walki, tenis stołowy lub relaks zawodników poza główną areną pomiędzy meczami,
  • 2 zespołów szatniowo-sanitarnych dla zawodników, pokoi dla trenerów/sędziów/obsługi budynku,
  • magazynów sprzętu sportowego,
  • widowni (max. 138 miejsc siedzących),
  • pomieszczeń sanitarnych,
  • pomieszczeń technicznych,
  • holu wejściowego,
  • szatni dla widzów oraz niezbędnej powierzchni komunikacyjnej.

Zakres prac został wyceniony na kwotę 9.350.000 zł. Dzięki intensywnym staraniom Wójta Gminy udało się pozyskać środki na realizację tego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.415.000 zł, co stanowi 90% wartości zamówienia.

Warto podkreślić, iż realizowane zadanie jest bardzo wyczekiwane przez mieszkańców, ponieważ jest odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby społeczno-rewitalizacyjne. Znacząco poprawi się jakość prowadzonych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów. Ponadto mieszkańcy będą mieć możliwość uprawiania sportu w odpowiednich warunkach na wysokim poziomie.