Przejdź do treści

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 16.05.2022 godz. 15:30

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 16.05.2022 godz. 15:30

Treść

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 16 maja 2022 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2022. (projekt 1)
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2022-2036. (projekt 2)
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2022, poz. 559 z późn. zm.).

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ inż. Mateusz Górski

Otrzymują:

Członkowie Komisji

 1. Pan mgr KAMIEŃSKI Rafał
 2. Pan mgr KIEŁBASA Marcin
 3. Pan MICHALIK Janusz
 4. Pan mgr MYJAK Ireneusz
 5. Pan inż. GÓRSKI Mateusz
 6. Pan HEBDA Zbigniew
 7. Pan BARAN Zygmunt
 8. Pan WITEK Piotr
 9. Pan KOCEMBA Maciej

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani mgr Małgorzata Witteczek – Skarbnik Gminy

Pliki do pobrania

Komisja-16.05.2022.doc 54.5 KB