Przejdź do treści

Wójt Gminy z wizytą na drodze „Rachelówka”.

Wójt Gminy z wizytą na drodze „Rachelówka”.

Treść

Wójt Gminy Kamionka Wielka, Pan Andrzej Stanek, w towarzystwie sołtysa miejscowości Królowa Polska, spotkał się w trybie roboczym z mieszkańcami przysiółka „Rachelówka”, aby ocenić stan infrastruktury drogowej prowadzącej do zabudowań mieszkalnych.

Po zapoznaniu się z panującymi warunkami na drodze Pan Wójt zadeklarował pomoc w poprawie jej parametrów technicznych. W bieżącym roku zostaną wykonane bieżące prace przy użyciu koparki, natomiast generalny remont drogi gminnej „Rachelówka” zostanie wykonany w przyszłym roku, po wcześniejszym jej ujęciu w planach inwestycyjnych gminy.

Gospodarz Gminy podkreślił, iż na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy, której efekty wszyscy mieszkańcy mogą dostrzec, przeznaczono i wydatkowano już bardzo dużo środków finansowych. Równocześnie Wójt Gminy ma świadomość, że w dalszym ciągu są drogi, które wymagają naprawy, jednakże nie wszystkie prace mają szansę na natychmiastową realizację, gdyż muszą być wykonywane etapowo i planowo z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.