Przejdź do treści

Wprowadzenie II stopnia alarmowego (BRAVO) oraz III stopnia alarmowego CRP (CHARLIE)

Wprowadzenie II stopnia alarmowego (BRAVO) oraz III stopnia alarmowego CRP (CHARLIE)

Treść

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem nr 131 z dnia 13 maja 2022 r.  wprowadził stopień alarmowy CRP (3 stopień CHARLIE-CRP) oraz Zarządzeniem nr 132 z dnia 13 maja 2022 r. wprowadził stopień alarmowy (2 stopień BRAVO) od dnia 16 maja 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 23:59.