Przejdź do treści

Uroczystość 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie, Gminnego Dnia Strażaka oraz poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystość 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie,  Gminnego Dnia Strażaka oraz poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Treść

W sobotę 28 maja 2022 r. w Mystkowie odbyła się uroczystość łącząca Jubileusz 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie, Gminnego Dnia Strażaka i poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną w kościele pw. Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Mystkowie, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Tadeusz Śmierciak. Po zakończeniu Mszy Świętej poczet sztandarowy, poczet flagowy, pododdziały strażaków, Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek, Radni Gminy Kamionka Wielka, zaproszeni goście, oraz mieszkańcy Gminy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP Mystków udali się na plac przed remizą, gdzie odbył się uroczysty Apel oraz poświecenie i przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dowódcą uroczystości był druh Damian Michalik.
Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, przeglądzie i przywitaniu pododdziałów przez Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Druha Pawła Motykę, nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego.

Następnie Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek przywitał zaproszonych gości i w swoim przemówieniu przypomniał historię powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie. Mówił - trudno uwierzyć, że historia tej jednostki pisana jest już od ponad siedmiu dekad. Historia jej zaczęła się od kilku szlachetnych pasjonatów i ręcznej pompy strażackiej, by w roku 1951, kiedy Ochotnicza Straż Pożarna uzyskała osobowość prawną druhowie, Wasi poprzednicy, zaczęli działalność i swoją szlachetną służbę od budowy wozu konnego, wykonanego przez kołodzieja i miejscowego kowala, by w kolejnym roku, za własne pieniądze wybudować drewniany garaż na polu jednego z druhów. Warto przypominać, jak konsekwentnie i mozolnie, latami jednostka bogaciła się o kolejne sprzęty, jak zwiększały się jej możliwości działania.
Nie można zapominać o tych początkach, trzeba je przypominać, zwłaszcza w kontekście tego, co dzisiaj posiada ta jednostka, jak dzisiaj jest wyposażona i jakie ma możliwości operacyjne.

Przemawiając, Wójt Gminy nawiązał też do wyjątkowego wydarzenia, którym było włączenie, w maju 2016 roku, decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej — jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie, do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Powiedział też — Podobnie jak 70 lat temu wasi poprzednicy, założyciele jednostki, w Zielone Świątki poświęcili wóz i pompę, podobnie Wy, blisko, w oktawie poprzedzającej tegoroczne Zielone Świątki, poświęcicie tak oczekiwany, zwiększający wasze możliwości bojowe nowy wóz – średni samochód ratowniczo – gaśniczy. I na ten samochód, pod względem technicznym jeden z lepszych w regionie, zapracowaliście i zasłużyliście swoją postawą, podnoszeniem swoich umiejętności i sprawności. Wiadomo nie od dziś, że solidny, nowoczesny sprzęt jest podstawą sprawnego i efektywnego działania strażaków, a to oznacza możliwość skutecznego ratowania zdrowia, życia i mienia naszej społeczności. Wzbogaciliście się o ten tak potrzebny i niezbędny Wam sprzęt dzięki wielu ludziom dobrej woli, w wielu instytucjach, którzy doceniają Wasze poświęcenie i gotowość służenia mieszkańcom. W tym wyjątkowym dniu pragnę bardzo serdeczne podziękować Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodzie Małopolskiemu, Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Komendantowi Głównemu PSP oraz Prezesowi Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wszystkim Państwu Radnym Rady Gminy Kamionka Wielka za wszelką pomoc, wsparcie i przychylność, dzięki któremu ten wyjątkowy samochód jest dziś na stanie OSP Mystków.
Wójt Gminy pogratulował jubileuszu i życzył druhom wszelkiej pomyślności, spełnienia oczekiwań i planów, osobistych, jak i zawodowych. Podziękował za Ich trud, poświęcenie i serca, wkładane w tę piękną i ważną służbę. Życzył zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Skierował też słowa podziękowania do rodzin druhów, za wsparcie i zrozumienie dla tej jakże ważnej służby.

W trakcie uroczystości wyróżniono:

Odznaką honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej

 • Druha Andrzeja Stanka – Wójta Gminy Kamionka Wielka, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP
 • Druha Stanisława Porębę - Skarbnika OSP Mystków

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono:

 • Druha Antoniego Bochenka
 • Druha Ryszarda Pazgana

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono:

 • Druha Józefa Laskosza
 • Druha Krzysztofa Bochenka
 • Druha Tomasza Słabego

Odznaką ” Strażak Wzorowy” uhonorowano

 • Druha Tomasza Pazgana – Zastępcę Naczelnika OSP Mystków
 • Druha Kamila Górskiego
 • Druha Krzysztofa Górkę

Z okazji Jubileuszu 70-lecia OSP Mystków - Odznaką Złote Jabłko Sądeckie przyznaną przez Starostę Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego zostali uhonorowani:

 • Druh Zbigniew Hebda - Prezes Zarządu OSP w Mystkowie
 • Druh Mateusz Górski - Naczelnik OSP w Mystkowie
 • Druh Stanisław Poręba – Skarbnik OSP Mystków.

Odznakę Srebrne Jabłko Sądeckie otrzymali:

 • Druh Tomasz Słaby,
 • Druh Kazimierz Pazgan,
 • Druh Krzysztof Pazgan,
 • Druh Norbert Janus,
 • Druh Ryszard Pazgan,
 • Druh Jerzy Łęczycki,
 • Druh Wiktor Stanek,

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie samochodu ratowniczo - gaśniczego przez Księdza proboszcza Tadeusza Śmierciaka i oficjalne przekazanie go jednostce OSP Mystków.
Gratulacje i życzenia druhom złożył obecny na uroczystości Poseł na Sejm Arkadiusz Mularczyk. Speaker uroczystości druh Mateusz Górski odczytał listy gratulacyjne od parlamentarzystów, które wpłynęły na ręce Prezesa i Naczelnika Zarządu OSP Mystków. List gratulacyjny od Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity odczytał Kierownik Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu Jacek Maślanka.

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.

 

Fot. Archiwum OSP Mystków