Przejdź do treści

Wójt Gminy Kamionka Wielka wspiera rozwój młodych talentów

Wójt Gminy Kamionka Wielka wspiera rozwój młodych talentów

Treść

W związku z ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem zajęć z podstaw tańca nowoczesnego i breakdance finansowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, za zgodą i przy wsparciu Wójta Gminy Kamionka Wielka Pana Andrzeja Stanka, uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy kontynuują przygodę z tańcem.

Jak powszechnie wiadomo taniec to aktywność fizyczna niosąca ze sobą niezliczone korzyści dla ciała i dla ducha. Dzieci uczestniczące w zajęciach uczą się lepszej równowagi i koordynacji ciała oraz poczucia rytmu. Regularne ćwiczenia, którym towarzyszy wiele zabawy, pozwalają na utrzymanie przez najmłodszych świetnej kondycji, jak również rozwijają szereg predyspozycji psychofizycznych. Udział w zajęciach znacząco wpływa także na rozwój psychiczny i emocjonalny małych tancerek i tancerzy. Regularne treningi uczą skupienia, sumienności i systematyczności. Z kolei, wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć dzieci w trakcie tańca, uczą ich dojrzałego reagowania na niepowodzenia lub sukcesy. Taniec w grupie uczy współpracy i wzajemnego szacunku, a także samodzielności.

Ze wzbogacania oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci przez Wójta Gminy zadowoleni są również rodzice uczniów. Poza sferą finansową – zajęcia opłacane są przez Gminę Kamionka Wielka – ważna, o ile nie najważniejsza, jest kwestia braku konieczności dowozu dzieci na tańce do pobliskiego Nowego Sącza. Warto dodać, że zajęcia prowadzone są przez nauczycieli renomowanych sądeckich szkół tańca takich jak Wir Dance, Just Dance oraz Centrum Tańca ADeeM.

Młodym pasjonatom tańca życzymy dobrej zabawy oraz wytrwałości w doskonaleniu swoich umiejętności tanecznych!

R.O.S.

Fot. Archiwum Szkoły Podstawowej w Mystkowie

Zdjęcia