Przejdź do treści

Remont drogi Kosówka w Kamionce Wielkiej zakończony.

Remont drogi Kosówka w Kamionce Wielkiej zakończony.

Treść

Wójt Gminy Pan Andrzej Stanek oddał mieszkańcom do użytku drogę gminną
nr 290922K „Kosówka” w miejscowości Kamionka Wielka po wykonaniu jej generalnego remontu. Inwestycja została zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach którego pozyskano dofinansowanie w kwocie 353 498,00 złotych, co stanowi 70% całości kosztów kwalifikowanych wykonanych prac. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 508 464,98 złotych, w ramach których wyremontowano blisko kilometrowy odcinek drogi.

Zakres prac obejmował profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej, skropienie między warstwowe, następnie wykonanie warstw podbudowy i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Kolejno odtworzono pobocza oraz poprawiono odwodnienia korpusu drogowego poprzez naniesienie właściwych spadków poprzecznych. Dodatkowo wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome drogi.

Włodarz Gminy pragnie podziękować Wykonawcy za sprawne przeprowadzenie prac remontowych oraz mieszkańcom za cierpliwość podczas utrudnień związanych z remontem drogi. Jak zapowiada Wójt Stanek, kolejne prace drogowe na terenie gminy będą kontynuowane.

Poniżej zdjęcia przed i po remoncie drogi.