Przejdź do treści

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Treść

Wójt Gminy Kamionka Wielka uprzejmie informuje, że realizatorem dodatku węglowego wynikającego z ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, z siedzibą  Kamionka Wielka nr 253,  33-334 Kamionka Wielka.

Wypełniony  wnioski o dodatek węglowy można złożyć  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej w godzinach pracy Ośrodka (tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30), przesłać pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu  art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku  o wypłatę  dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.  

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022r  pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 

Wzór wniosku o wypłatę  dodatku węglowego do pobrania poniżej.

Więcej informacji dostęonych jest na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

 

Wójt Gminy Kamionka Wielka

/-/ Andrzej Stanek

 

Pliki do pobrania

Wzór wniosku 44.26 KB