Przejdź do treści

Kolejne drogi w Gminie Kamionka Wielka zostaną wyremontowane. Podpisano umowę

Kolejne drogi w Gminie Kamionka Wielka zostaną wyremontowane. Podpisano umowę

Treść

W dniu  16 sierpnia 2022 roku,  po zakończonym postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, Wójt Gminy Kamionka Wielka  Pan Andrzej Stanek, przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Platy działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Gminy, podpisał umowę z wykonawcą robót – firmą „PAWLAK” Łukasz Pawlak z Łabowej na realizację robót związanych z przeprowadzeniem modernizacji dróg gminnych.

Ta długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja została współfinansowana ze środków Województwa Małopolskiego, z którego Gmina Kamionka Wielka otrzymała dotację na rok 2022 w ramach projektu pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

Całkowity planowany koszt realizacji zadania wyniesie 868 527,91 zł, przy czym dofinansowanie pochodzące ze środków Województwa Małopolskiego stanowi kwotę 250 000,00 zł. Pozostała część kosztów zadania to środki własne pochodzące
z budżetu Gminy Kamionka Wielka.

Zadaniem objęto 10 odcinków dróg gminnych o łącznej długości blisko 3 km.  W ramach zaplanowanych prac na odcinkach objętych modernizacją zakłada się częściowe uzupełnienie istniejącej podbudowy, wyłożenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz obustronne wykonanie poboczy.

Na chwilę obecną, w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi prace rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem. Wkrótce mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowo wyremontowanymi drogami, które przez wiele lat będą służyć w dobrym standardzie wszystkim użytkownikom dróg.

Włodarz Gminy zapewnia, że to  nie koniec remontów dróg na ten rok, gdyż już został ogłoszony przetarg na modernizację kolejnych dróg gminnych.

Zdjęcia