Przejdź do treści

Trwają remonty dróg gminnych

Trwają remonty dróg gminnych

Treść

Wójt Gminy Kamionka Wielka doglądał prowadzonych prac remontowych na drogach gminnych. W ramach realizowanych zadań budowlanych 10 dróg zyska blisko 3 km nowej nawierzchni asfaltowej.

Warto przypomnieć, iż całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 868 527,91 zł, przy czym Gmina Kamionka Wielka uzyskała dofinansowanie w kwocie 250 000,00 zł ze środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. Pozostała część środków pochodzi ze środków własnych gminy.

Zgodnie z zapewnieniem Wykonawcy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i powinny zakończyć się przed terminem określonym w umowie, czyli 30 września br.
Jak zapewnia Wójt Andrzej Stanek, prace na drogach gminnych będą w dalszym ciągu kontynuowane.