Przejdź do treści

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 26.09.2022 r. godz. 15:30

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 26.09.2022 r. godz. 15:30

Treść

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kamionka Wielka, które odbędzie się w dniu 26 września 2022 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka.                           

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie raportu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2027 za 2021 rok. (1)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

 1. Przyjęcie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka oraz o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.  (2)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2022. (projekt 3)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2022-2036. (projekt 4)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Kamionka Wielka (projekt 5)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów. (projekt 6)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Przyjęcie Raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Kamionka Wielka w latach 2020-2021. (7)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (projekt 8)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (projekt 9)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (projekt 10)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości. (projekt 11)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości. (projekt 12)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamionka Wielka. (projekt 13)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka. (projekt 14)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka. (projekt 15)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka. (projekt 16)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka II” w Gminie Kamionka Wielka. (projekt 17)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (projekt 18)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Rozpatrzenie wniesionych pism.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2022, poz. 559 z późn. zm.).

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ mgr inż. Mateusz Górski

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 
/-/ inż. Antoni Potoniec

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
/-/mgr Marcin Kiełbasa

 

Otrzymują:

Członkowie Komisji Rady Gminy

 1. Pan BARAN Zygmunt
 2. Pan mgr inż. GÓRSKI Mateusz
 3. Pan HEBDA Zbigniew
 4. Pan mgr KAMIEŃSKI Rafał
 5. Pan mgr KIEŁBASA Marcin
 6. Pan KOCEMBA Maciej
 7. Pan MICHALIK Janusz
 8. Pan mgr MYJAK Ireneusz
 9. Pani OGORZAŁEK Krystyna
 10. Pan inż. OGÓREK Marian
 11. Pan OGÓREK Stanisław
 12. Pan inż. POTONIEC Antoni
 13. Pan TEPER Lucjan
 14. Pan WITEK Piotr
 15. Pan SIEDLARZ Paweł

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani mgr Małgorzata Witteczek – Skarbnik Gminy
 3. Pani mgr Małgorzata Antkiewicz- Wójs – Sekretarz Gminy
 4. Pan mgr inż. Jarosław Strojny – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 5. Pani mgr inż. Elżbieta Kołbon – p.o. Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania i Rozwoju
 6. Pani mgr Krystyna Homoncik – Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Obywatelskich
 7. Pan mgr Leszek Bajorek - Dyrektor GOPS w Kamionce Wielkiej

Pliki do pobrania

Komisja-26.09.2022.doc 71 KB