Przejdź do treści

Informacja w sprawie sprzedaży węgla przez Gminę Kamionka Wielka

Informacja w sprawie sprzedaży węgla przez Gminę Kamionka Wielka

Treść

 

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o planowanych przez rząd rozwiązaniach prawnych, które umożliwią samorządom pośredniczenie w zakupie i dostawie taniego węgla dla mieszkańców, uprzejmie informujemy, że Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek nie czekając na ostateczne uregulowania, podjął już działania mające służyć mieszkańcom gminy i złożył do Polskiej Grupy Energetycznej S.A. wniosek o zapotrzebowanie na zakup I puli węgla dla gospodarstw domowych z terenu naszej gminy.

Według publikowanych wstępnych założeń ustawy, gminy takie jak nasza, w których nie ma zakładów komunalnych, będą wybierały podmiot gospodarczy, który w ich imieniu będzie odbierał węgiel z punktów dystrybucyjnych, a następnie sprzedawał go mieszkańcom.

Starania podjęte przez Pana Wójta pozwolą na to, aby po wejściu w życie przepisów dających konkretne narzędzia prawne, gmina wdrożyła bez zbędnej zwłoki rozwiązania mające na celu zakup i dystrybucję węgla wśród mieszkańców.

Należy zaznaczyć, że jak wynika z zapowiedzi rządzących, planowane przepisy nie nakładają na gminy obowiązku sprzedaży węgla, lecz tworzą taką możliwość. Jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Wójt Gminy podejmuje stosowne kroki  w celu usprawnienia dostaw węgla dla gospodarstw domowych.