Przejdź do treści

Komunikat w sprawie możliwości zapisów mieszkańców Gminy Kamionka Wielka na zakup węgla za pośrednictwem Urzędu Gminy

Komunikat w sprawie możliwości zapisów mieszkańców Gminy Kamionka Wielka  na zakup węgla za pośrednictwem Urzędu Gminy

Treść

Szanowni Państwo!

W związku z przystąpieniem Gminy Kamionka Wielka  do zakupu i dystrybucji węgla na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie gminy zwracamy się z prośbą do zainteresowanych osób chcących  skorzystać z zakupu węgla  poprzez gminę,  o złożenie wstępnej  deklaracji zgłaszając swoje potrzeby telefoniczne  pod nr , k. 533-234-769 oraz k. 883 408-200 w godzinach pracy Urzędu.

Prosimy również o wskazanie jakim węglem są Państwo zainteresowani tj. ekogroszkiem czy orzechem.

Zgodnie z projektowanymi regulacjami do dokonania preferencyjnego zakupu  węgla  uprawniona będzie  osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym. Zakup preferencyjny węgla będzie dokonywany na podstawie wniosku składanego na piśmie  lub za pomocą  środków komunikacji  elektronicznej do gminy właściwej ze względu  na miejsca  zamieszkania osoby fizycznej.

Obecnie analizowane są możliwości transportu, składowania i dystrybucji węgla przez gminne. Konkretne rozwiązania podane  zostaną do publicznej wiadomości,  po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Prosimy o pilną informację w tej sprawie w terminie : do 25 października br. do godz. 13.00.