Przejdź do treści

Informacja o naborze wniosków na zakup węgla od Gminy Kamionka Wielka

Informacja o naborze wniosków na zakup węgla od Gminy Kamionka Wielka

Treść

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Uchwalone przepisy  umożliwiają włączenie się gmin w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach mieszkańcom. Ustawa zakłada, że gminy mogą sprzedawać mieszkańcom węgiel po cenie peferencyjnej nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę brutto.

Zgodnie z nowymi regulacjami do dokonania preferencyjnego zakupu węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym. Zakup preferencyjny węgla będzie dokonywany na podstawie wniosku składanego na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania osoby fizycznej.

Uwaga !!! Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosi mieszkaniec/kupujący.

Wnioski należy składać na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Kamionka Wielka pok. nr 6 parter  w godzinach pracy Urzędu,  bądź drogą elektroniczną przez e-Puap podpisane profilem zaufanym. Adres: e-PUAP: /1o9j92ytu6/SkrytkaESP

WNIOSEK DO POBRANIA

Pliki do pobrania

WNIOSEK o zakup węgla.pdf 1086.67 KB