Przejdź do treści

Budowa oświetlenia na drodze Okrągłe-Krzyżówka

Budowa oświetlenia na drodze Okrągłe-Krzyżówka

Treść

Wójt Gminy Andrzej Stanek doglądał trwającej budowy oświetlenia drogi gminnej
„Okrągłe-Krzyżówka” w miejscowości Mystków.  Koszt realizacji inwestycji wynosi 120 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonanych oświetlenie drogowe wyposażone w energooszczędne oprawy LED o łącznej długości 1 kilometra. W ciągu najbliższych dni rozpoczną się również prace związane z budową oświetlenia drogi gminnej oznaczonej jako dz. ew. 3085 oraz 3044 w sołectwie Kamionka Mała.

To kolejna inwestycja wykonana przez Gminę Kamionka Wielka związana z modernizacją oświetlenia drogowego. Należy przypomnieć, iż w bieżącym roku przeprowadzono kompleksową wymianę 351 sztuk opraw oświetlenia sodowego na nowe energooszczędne oprawy ze źródłem LED, zlokalizowane w ciągach dróg gminnych oraz powiatowych.
Jak podkreśla Wójt Gminy wymiana opraw drogowych na nowoczesne, LED-owe źródła światła prowadzi nie tylko do znaczącej redukcji kosztów zużycia energii elektrycznej,
ale przede wszystkim ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg.

Zdjęcia