Przejdź do treści

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

Treść

3 grudnia 2022 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Aktywów
Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla
jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.
Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano
zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg,
to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.).

Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż
maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę
niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie
dotyczył 1 500 kg, powiększonych o 500 kg)

Pliki do pobrania