Przejdź do treści

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kamionka Wielka - 12.12.2022 roku (poniedziałek) godz. 16:00

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kamionka Wielka - 12.12.2022 roku (poniedziałek) godz. 16:00

Treść

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kamionka Wielka, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka.                           

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2022. (projekt 1)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2022-2036. (projekt 2)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2022, poz. 559 z późn. zm.).

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ mgr inż. Mateusz Górski     

Otrzymują:

Członkowie Komisji Rady Gminy

 1. Pan BARAN Zygmunt
 2. Pan mgr inż. GÓRSKI Mateusz
 3. Pan HEBDA Zbigniew
 4. Pan mgr KAMIEŃSKI Rafał
 5. Pan mgr KIEŁBASA Marcin
 6. Pan KOCEMBA Maciej
 7. Pan MICHALIK Janusz
 8. Pan mgr MYJAK Ireneusz
 9. Pan WITEK Piotr

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani mgr Małgorzata Witteczek – Skarbnik Gminy

Pliki do pobrania

Komisja-12.12.2022.doc 55.5 KB