Przejdź do treści

Zaproszenie na LVIII ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY - 29.12.2022 r. godz. 10:30

Zaproszenie na LVIII ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY - 29.12.2022 r. godz. 10:30

Treść

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAMIONKA WIELKA

W oparciu o art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn., zm.) oraz § 28 ust. 1 i § 29 Statutu Gminy Kamionka Wielka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamionka Wielka (Dz. Urz. Woj. Małopol. Rok 2012, poz. 2222 z 14.05.2012r.) zwołuje

LVIII ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 grudnia 2022 roku o godz. 10:30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka do udziału, w której uprzejmie Panią – Pana zaprasza

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr Rafał KAMIEŃSKI

 

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.).

Pliki do pobrania