Przejdź do treści

UWAGA SILNY WIATR!!!

UWAGA SILNY WIATR!!!

Treść

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z otrzymanym w dniu 17 lutego 2023 roku pismem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz ostrzeżeniem meteorologicznym z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu uprzejmie Państwa informuję, że:

od godz. 22:00 dnia 17.02.2023roku do godz.10:00 do 18.02.2023 roku prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego zachodu i zachodu.

W trosce o bezpieczeństwo Wasze i Waszych bliskich gorąco apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na wolnym powietrzu oraz o zabezpieczenie należącego do Was mienia przed silnymi podmuchami wiatru.

Przypomina się również, szczególnie w tym czasie, właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków zgodnie art. 61 pkt. 2 Prawa Budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.