Przejdź do treści

Zaproszenie na na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji - 27.02.2023 r. godz. 14:30

Zaproszenie na na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji - 27.02.2023 r. godz. 14:30

Treść

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.

 

Proponowany porządek  posiedzenia:

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.

Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kamionka Wielka, która wpłynęła do Urzędu Gminy Kamionka Wielka w dniu 13 grudnia 2022 roku, „w związku z niewykonaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”. – kontynuacja

Rozpatrzenie skargi na działalność Urzędu Gminy Kamionka Wielka.

Zakończenie posiedzenia.

 

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)

                                                                      

Z poważaniem

Przewodnicząca
Komisji Skarg, wniosków i petycji
/-/ Krystyna OGORZAŁEK

Otrzymują:

Członkowie Komisji Skarg, wniosków i petycji   

  1. Pani OGORZAŁEK Krystyna
  2. Pan OGÓREK Marian
  3. Pan GÓRSKI Mateusz
  4. Pan OGÓREK Stanisław
  5. Pan SIEDLARZ Paweł

Pliki do pobrania