Przejdź do treści

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - 27.02.2023 r. godz. 15:00

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - 27.02.2023 r. godz. 15:00

Treść

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2022 w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka. (1)
  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2023. (projekt 2)
  Komisja Budżetu i Finansów
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2023-2036. (projekt 3)
  Komisja Budżetu i Finansów
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2023 roku”. (projekt 4)  
  Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (projekt 5)
  Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 7. Zakończenie.

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2023, poz. 40).

 

 Z poważaniem

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 /-/ mgr inż. Mateusz Górski

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Społecznych
/-/ inż. Antoni Potoniec

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
/-/ mgr Marcin Kiełbasa

 

Otrzymują:

Członkowie Komisji Rady Gminy

 1. Pan mgr KAMIEŃSKI Rafał
 2. Pan mgr KIEŁBASA Marcin
 3. Pan MICHALIK Janusz
 4. Pan mgr MYJAK Ireneusz
 5. Pan mgr inż. GÓRSKI Mateusz
 6. Pan HEBDA Zbigniew
 7. Pan BARAN Zygmunt
 8. Pan inż. POTONIEC Antoni
 9. Pan TEPER Lucjan
 10. Pan SIEDLARZ Paweł
 11. Pan WITEK Piotr
 12. Pan KOCEMBA Maciej
 13. Pani OGORZAŁEK Krystyna
 14. Pan inż. OGÓREK Marian
 15. Pan OGÓREK Stanisław

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani mgr Małgorzata Witteczek – Skarbnik Gminy
 3. Pani mgr Małgorzata Antkiewicz- Wójs – Sekretarz Gminy
 4. Pan mgr inż. Jarosław Strojny – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 5. Pani mgr inż. Sylwia Motyka – Kierownik Referatu Infrastruktury, Planowania i Rozwoju
 6. Pani mgr Katarzyna Pawłowska – Dyrektor ZOSZ

Pliki do pobrania

Komisje-27.02.2023.doc 59 KB