Przejdź do treści

Gmina Kamionka Wielka wdraża proces termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i oszczędności energetycznej

Gmina Kamionka Wielka wdraża proces termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i oszczędności energetycznej

Treść

W ostatnim czasie Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Małgorzaty Witteczek podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamionka Wielka”.

Na realizację inwestycji Wójt Gminy Pan Andrzej Stanek pozyskał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w związku z czym Gmina poniesie tylko 10 % kosztów realizacji zadania. Wartość robót wyniesie 4.863.622,29 zł.

Zamierzenie ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach oraz poprawę ich substancji poprzez prace modernizacyjne i będzie realizowane m.in. poprzez modernizację urządzeń grzewczych, wymianę grzejników, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie dociepleń, wymianę opraw oświetleniowych tam, gdzie taki zakres modernizacyjny będzie konieczny oraz prace modernizacyjne poprawiające substancję budynków.    

Inwestycją objęte zostały następujące budynki użyteczności publicznej:

 1. Budynek Szkoły Podstawowej w Jamnicy,
 2. Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej,
 3. Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej,
 4. Budynek Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej 16,
 5. Budynek Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej,
 6. Budynek Szkoły Podstawowej w Mystkowie,
 7. Budynek Szkoły Podstawowej w Mszalnicy,
 8. Budynek LKS Skalnik,
 9. Budynek OSP Mystków,
 10. Budynek Ośrodka Zdrowia, świetlica GOK w Mszalnicy.

Zdjęcia