Przejdź do treści

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 14.03.2023 r. godz. 15:30

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 14.03.2023 r. godz. 15:30

Treść

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 14 marca 2023 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2023 roku”. (projekt 1)  
  Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2023. (projekt 2)
  Komisja Budżetu i Finansów
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2023-2036. (projekt 3)
  Komisja Budżetu i Finansów
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej. (projekt 4)
  Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka. (projekt 5)
  Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zakończenie.

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2023, poz. 40).

 

 Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ mgr inż. Mateusz Górski

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

/-/ mgr Marcin Kiełbasa

 

Otrzymują:

Członkowie Komisji Rady Gminy

 1. Pan mgr KAMIEŃSKI Rafał
 2. Pan mgr KIEŁBASA Marcin
 3. Pan MICHALIK Janusz
 4. Pan mgr MYJAK Ireneusz
 5. Pan mgr inż. GÓRSKI Mateusz
 6. Pan HEBDA Zbigniew
 7. Pan BARAN Zygmunt
 8. Pan inż. POTONIEC Antoni
 9. Pan TEPER Lucjan
 10. Pan SIEDLARZ Paweł
 11. Pan WITEK Piotr
 12. Pan KOCEMBA Maciej

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani mgr Małgorzata Witteczek – Skarbnik Gminy
 3. Pani mgr Małgorzata Antkiewicz- Wójs – Sekretarz Gminy
 4. Pan mgr inż. Jarosław Strojny – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 5. Pani mgr inż. Sylwia Motyka – Kierownik Referatu Infrastruktury, Planowania i Rozwoju

Pliki do pobrania

Komisje-14.03.2023.doc 59 KB