Przejdź do treści

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Treść

Szanowni Panowie Sołtysi Sołectw:

Bogusza, Królowa Górna, Królowa Polska, Kamionka Mała, Kamionka Wielka, Jamnica, Mystków, Mszalnica, Mszalnica-Zagóra.

 

Z okazji Dnia Sołtysa  pragnę złożyć wszystkim pełniącym tę zaszczytną funkcję serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Dziękuję, za czas i trud poświęcony mieszkańcom tej najmniejszej ojczyzny – sołectwa.

Dziękuję, za liczne inicjatywy, które przekładają się na rozwój naszych sołectw oraz realizację potrzeb ich mieszkańców.

Życzę wszelkiej pomyślności, sukcesów, dużo zdrowia, a przede wszystkim satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej funkcji.

 

Z wyrazami szacunku

Andrzej Stanek
Wójt Gminy Kamionka Wielka