Przejdź do treści

Kolejne pieniądze zasilają budżet gminy

Kolejne pieniądze zasilają budżet gminy

Treść

Umowę na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 290960K w km 0+000,00 do km 0+984,00 w miejscowości Królowa Polska,  w dniu 13.03.br. (poniedziałek) w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu podpisali Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek i II Wicewojewoda Małopolski Pan Mateusz Małodziński.

W ramach planowanych prac zostanie wykonany generalny remont  drogi „Pazganówka” na odcinku blisko 1 km. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 372 203,00 zł stanowi 80% kosztów realizacji całości zadania.  W zakresie robót budowlanych przewidziano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz urządzone obustronne pobocze. Zostanie również wykonane oznakowanie pionowe i poziome drogi.

W ślad za podpisaniem umowy w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac.

W spotkaniu, podczas którego podpisano umowę uczestniczyli samorządowcy oraz Wiceminister Spraw Zagranicznych Pan Arkadiusz Mularczyk i Poseł na Sejm RP Pan Patryk Wicher.