Przejdź do treści

„Mam tę moc”, czyli wakacyjne warsztaty dla naszych milusińskich

„Mam tę moc”, czyli wakacyjne warsztaty dla naszych milusińskich

Treść

Gmina Kamionka Wielka może pochwalić się wyjątkowo ambitnymi dzieciakami, które swój wolny czas postanowiły spędzić razem ze swoimi rówieśnikami na pasjonujących zajęciach, porzucając na długo wirtualny świat komputerów i smartfonów. Niedługo po rozpoczęciu wakacji, czyli w dniach od 3 do 14 lipca, w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Świętej Kingi w Kamionce Wielkiej, odbywały się bowiem warsztaty profilaktyczno-sportowe pn. „Mam tę moc”, podczas których nasi najmłodsi mieszkańcy z terenu gminy, w liczbie aż 60 osób, mogli odkrywać i rozwijać we wspólnym gronie swoje nadzwyczaj liczne talenty. Patronem wydarzenia był pan Andrzej Stanek, Wójt Gminy Kamionka Wielka, który podjął decyzję o dofinansowaniu warsztatów w kwocie 11 700 zł. Dzięki uzyskanym środkom dzieciaki miały zagwarantowany cały ogrom atrakcji, a przede wszystkim mogły udać się do wielu inspirujących miejsc i osób, przeżywając wiele zapadających w pamięć przygód i doświadczeń.

Warsztaty odbywały się łącznie przez 10 dni, przy czym każdy dzień miał przyporządkowany indywidualny i niepowtarzalny tytuł wskazujący na zakres tematyczny zajęć odbywających się konkretnego dnia. Organizatorzy wydarzenia, czyli Uczniowski Klub Sportowy „Krzemień” z Kamionki Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamionce Wielkiej, zadbali o to, aby program warsztatów był możliwie jak najbardziej holistyczny, pełniąc przede wszystkim rolę profilaktyczną wobec problemów behawioralnych, które są obecnie powszechnie diagnozowane wśród dzieci i młodzieży.

W trakcie warsztatów dzieciaki miały przede wszystkim możliwość ćwiczyć swoje umiejętności interpersonalne, nawiązując podczas aktywności wiele wspaniałych relacji. Oprócz tego, w ramach programu, odbywały się liczne spotkania edukacyjne. Najmłodsi uczestniczyli m. in. w zajęciach prowadzonych przez panią Irenę Majkę z Pracowni Ceramicznej IRMA oraz w pokazie kulinarnym zorganizowanym przez pana Michała Janusa, szefa kuchni restauracji Florencja. W ramach warsztatów dzieci odwiedziły również „Zamek Stara Baśń” w Grybowie, a także podziwiały dzieła malarstwa na szkle na wystawie w Nowym Sączu.

Warsztaty posiadały jednocześnie wymiar sportowy i prozdrowotny. Najmłodsi mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach, które zostały przeprowadzone na basenie, a także mogli zmierzyć się ze swoimi lękami na ściance wspinaczkowej. Oprócz tego odbywały się liczne zajęcia na świeżym powietrzu oraz piesze plenerowe wędrówki. Organizatorzy zapewnili również uczestnikom liczne rywalizacje sportowe, urządzając m. in. poligon „Laser Shot” na Czarnej Kępicy oraz zabierając dzieciaki na profesjonalną kręgielnię.

Finałowy dzień warsztatów był wielką galą artystyczną, na którą zaproszono licznych gości. Dzieciaki przygotowały w szczególności dla zebranych wiele muzycznych oraz tanecznych atrakcji, a także zorganizowały wystawę prac plastycznych i pokaz sztuk walki. Honorowym gościem dnia była pani sekretarz Małgorzata Antkiewicz-Wójs, która reprezentowała pana wójta Andrzeja Stanka. Na koniec spotkania uczestnikom warsztatów zostały wręczone kolorowe dyplomy oraz plecaki z ukrytymi niespodziankami. Jak twierdzą organizatorzy wydarzenia, po uśmiechach dzieci było widać, że te 10 dni było wystarczającym czasem, aby na koniec każdy mógł powiedzieć: „Mam tę moc!”.

 

*Środki przeznaczone na dofinansowanie warsztatów zostały przyznane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Zdjęcia