Przejdź do treści

Zaproszenie na LXVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY - 03.08.2023 r. godz. 16:00

Zaproszenie na LXVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY - 03.08.2023 r. godz. 16:00

Treść

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAMIONKA WIELKA

W oparciu o art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 1 i § 29 Statutu Gminy Kamionka Wielka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamionka Wielka (Dz. Urz. Woj. Małopol. Rok 2012, poz. 2222 z 14.05.2012r.) zwołuje LXVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 3 sierpnia 2023 roku o godz. 16:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy  Kamionka Wielka do udziału, w której uprzejmie Panią – Pana zaprasza

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Rafał KAMIEŃSKI

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

Pliki do pobrania