Przejdź do treści

Wójt Andrzej Stanek podpisał umowę na remont drogi „Rachelówka”

Wójt Andrzej Stanek podpisał umowę na remont drogi „Rachelówka”

Treść

Dnia 22 sierpnia pan wójt Andrzej Stanek podpisał umowę na remont drogi gminnej „Rachelówka”, tj. drogi nr 290946 K znajdującej się w miejscowości Kamionka Wielka. Umowa została podpisana z wykonawcą, czyli z firmą budowlaną ZIBUD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, którą w urzędzie gminy reprezentował prezes zarządu Grzegorz Zając.

Zgodnie z postanowieniami umowy wykonawca dokona gruntownych prac naprawczych na wskazanej wyżej drodze w km od 0+0,00 do 0+590,00. Prace budowlane mają polegać na profilowaniu i oczyszczeniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu skropienia międzywarstwowego jako warstwy sczepnej oraz wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Oprócz tego wykonawca zobowiązał się do odtworzenia poboczy z destruktu asfaltowego, a także do poprawy odwodnienia korpusu drogowego. Według ustalonego harmonogramu prace modernizacyjne mają zakończyć się w terminie do 30 października br.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 449 046,92 zł, przy czym, dzięki staraniom pana wójta Andrzeja Stanka, udało się już po raz kolejny uzyskać dofinansowanie na modernizacje drogowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 359 237,00 zł, co stanowi aż 80 % całości kosztów planowanych robót. Zdaniem pana wójta uzyskane dofinansowanie nie tylko pozwoli zrealizować remont „Rachelówki”, ale jednocześnie znacząco odciąży budżet gminy, przez co zaoszczędzone środki będą mogły zostać przeznaczone na kolejne przedsięwzięcia.