Przejdź do treści

Zaproszenie na na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - 31.08.2023 r. godz. 15:00

Zaproszenie na na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - 31.08.2023 r. godz. 15:00

Treść

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu w roku 2023. (projekt 1)

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2023. (projekt 2)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2023-2036. (projekt 3)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowej przejazdu i przechodu.  (projekt 4)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Rozpatrzenie wniesionych pism.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie.

 

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2023, poz. 40 ze zm.).

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ mgr inż. Mateusz Górski

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowiai Spraw Społecznych
/-/ inż. Antoni Potoniec

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
/-/ mgr Marcin Kiełbasa

 

Otrzymują:

Członkowie Komisji Rady Gminy

 1. Pan mgr KAMIEŃSKI Rafał
 2. Pan mgr KIEŁBASA Marcin
 3. Pan MICHALIK Janusz
 4. Pan mgr MYJAK Ireneusz
 5. Pan mgr inż. GÓRSKI Mateusz
 6. Pan HEBDA Zbigniew
 7. Pan BARAN Zygmunt
 8. Pan inż. POTONIEC Antoni
 9. Pan TEPER Lucjan
 10. Pan SIEDLARZ Paweł
 11. Pan WITEK Piotr
 12. Pan KOCEMBA Maciej
 13. Pani OGORZAŁEK Krystyna
 14. Pan inż. OGÓREK Marian
 15. Pan OGÓREK Stanisław

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani mgr Małgorzata Witteczek – Skarbnik Gminy
 3. Pani mgr inż. Sylwia Motyka – Kierownik Referatu Infrastruktury, Planowania i Rozwoju
 4. Pani mgr Katarzyna Pawłowska – Dyrektor ZOSZ

Pliki do pobrania