Przejdź do treści

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Treść

Dzień 1 września 1939 roku był dla wszystkich Polaków tragicznym wydarzeniem, a zarazem lekcją patriotyzmu, która zapisała się na stałe w pamięci całego narodu. Dokładnie dzisiaj mijają bowiem 84 lata od dnia, kiedy nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę, wcielając w życie taktykę Blitzkriegu, czyli wojny błyskawicznej. Atak polegał na szybkim natarciu niemieckiej piechoty, lotnictwa oraz marynarki wojennej, którego efektem miało być sprawne zniszczenie polskich sił zbrojnych. Agresję poprzedziła hitlerowska prowokacja na granicy, która jest znana jako incydent w Gliwicach.

Bohaterska obrona Westerplatte oraz Poczty Gdańskiej do dzisiaj jest pięknym symbolem waleczności polskich żołnierzy. Pomimo wielkiego poświęcenia obrońców nie udało się jednak odeprzeć hitlerowskiego uderzenia, które złamało opór na granicznych liniach obrony, zadając polskim wojskom ogromne straty oraz zmuszając je do opuszczenia zajmowanych terytoriów.

Po hitlerowskim ataku, dnia 17 września 1939 roku, zgodnie z tajnym protokołem paktu Ribbentrop-Mołotow, Polskę ze wschodu zaatakowała zdradziecka Armia Czerwona. Polskim siłom zbrojnym nie udało się jednak odeprzeć ofensywy na Warszawę, która skapitulowała dnia 28 września 1939 roku. Ostatnią bitwą obronną stoczoną z najeźdźcą okazała się bitwa pod SGO „Polesie” pod Kockiem.

II wojna światowa przyniosła ze sobą tragiczne skutki dla polskich obywateli, których dotknęły masowe represje, deportacje oraz eksterminacja w niemieckich obozach zagłady. W wyniku wojennej pożogi Polska straciła znaczącą część swojej przedwojennej populacji, doświadczając jednocześnie ogromnych zniszczeń materialnych oraz masowego rabunku dzieł polskiej kultury.

W ten ważny dla całego narodu dzień niech każdy z nas uczci pamięć naszych polskich bohaterów wojennych, którzy z wielką odwagą, pomimo miażdżącej przewagi nazistów oraz sowietów, przystąpili do heroicznej obrony kraju. Pamiętajmy zawsze o tych, którzy polegli, walcząc o naszą wolność.