Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Królowa Górna

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Królowa Górna

Treść

Sołtys Wsi KRÓLOWA GÓRNA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa,
że w dniu 17 września 2023r. (niedziela) o godzinie 17:00 w budynku 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KRÓLOWEJ GÓRNEJ

odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań w 2022/2023 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 rok.
  6. Przedstawienie propozycji  podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024.
  7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2024 roku.
  8. Sprawy bieżące wsi.
  9. Zamknięcie obrad.


W przypadku braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania - 74 osób, zebranie odbędzie się  w II terminie  bez względu  na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj. o godz. 17:15.
 

Sołtys wsi Królowa Górna
/-/  Krystian Janiczek