Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Kamionka Wielka

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Kamionka Wielka

Treść

Sołtys Wsi KAMIONKA WIELKA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa,
że w dniu 16 września 2023 r. o godzinie 17:00 w sali posiedzeń
 w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka

odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek  zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań w 2022/2023 roku.
  5. Przedstawienie propozycji podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024.
  6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024.
  7. Sprawy bieżące wsi.
  8. Zamknięcie obrad.


W przypadku braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania - 258 osób, zebranie odbędzie się  w II terminie bez względu na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj. o godz. 17:15.

Sołtys wsi Kamionka Wielka
/-/ Bartłomiej Kłębczyk