Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Mszalnica-Zagóra

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Mszalnica-Zagóra

Treść

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców Sołectwa MSZALNICA -ZAGÓRA, że w dniu 24 września 2023 roku /tj. niedziela/ o godzinie 15:00 w budynku  Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej  odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek  zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdania z działalności sołtysa.
  5. Przedstawienie propozycji podziału środków Funduszu Sołeckiego
    na  rok 2024 r.
  6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego na rok  2024 r.
  7. Sprawy bieżące wsi.
  8. Zamknięcie obrad.


W przypadku braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania – tj. 22 osób, zebranie odbędzie się  w II terminie  bez względu  na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj.  o godz. 15:15.

 

Sołtys wsi Mszalnica – Zagóra
/-/  Władysław Siedlarz