Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Bogusza

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Bogusza

Treść

Sołtys Wsi BOGUSZA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa, że w dniu 17 września 2023 roku o godzinie 15:00 w Świetlicy Wiejskiej w Boguszy odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematyka zebrania przewiduje:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań w 2022/2023 roku.
  5. Przestawienie propozycji podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024.
  6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024.
  7. Sprawy bieżące wsi.
  8. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania – tj. 55 osoby, zebranie odbędzie się w II terminie bez względu na liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj.  o godz. 15:15.

 

Sołtys wsi Bogusza
/-/ Marian Gawlik