Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Mszalnica

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Mszalnica

Treść

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców Sołectwa MSZALNICA, że w dniu 16 września 2023 roku /tj. sobota/ o godzinie 13:00 w budynku  Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa za rok 2023 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 rok.
  6. Przedstawienie propozycji  podziału środków Funduszu Sołeckiego na 2024 r.
  7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2024 r.
  8. Sprawy bieżące wsi.
  9. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania – tj. 98 osób, zebranie odbędzie się  w II terminie  bez względu  na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj. o godz. 13:15.

 

Sołtys wsi Mszalnica
/-/  Michał Jelito