Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Kamionka Mała

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Kamionka Mała

Treść

Sołtys Wsi KAMIONKA MAŁA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa, że w dniu 24 września 2023 r. (niedziela) o godzinie 18:00 w budynku Klubu Sportowego SKALNIK w Kamionce Małej odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań w 2022/2023 roku.
  5. Przedstawienie propozycji podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024.
  6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024.
  7. Sprawy bieżące wsi.
  8. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania - 34 osoby, zebranie odbędzie się  w II terminie bez względu na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj. o godz. 18:15.

 

Sołtys wsi Kamionka Mała
/-/ Zygmunt Baran