Przejdź do treści

Wójt Andrzej Stanek dokonał odbioru zmodernizowanych dróg

Wójt Andrzej Stanek dokonał odbioru zmodernizowanych dróg

Treść

Wrzesień rozpoczął się wyjątkowo miłym akcentem dla mieszkańców naszej gminy, którzy z niecierpliwością oczekiwali końca wakacyjnych remontów drogowych. Wczoraj, tj. dnia 7 września br., pan wójt Andrzej Stanek podpisał bowiem protokoły odbioru wyremontowanych dróg rolniczych i gminnych. Tym samym drogi te zostały oficjalnie oddane do użytkowania.

Tytułem przypomnienia należy wspomnieć, że wskazanych prac modernizacyjnych, dnia 28 lipca br., podjęło się Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S. A. w Nowym Sączu. Wykonawca zobowiązał się wówczas do wyremontowania następujących dróg rolniczych oraz gminnych położonych na terenie gminy Kamionka Wielka:

 • droga „Oracze” w m. Mszalnica,
 • droga „Góry Rachelowskie” w m. Kamionka Wielka,
 • droga „Srokówka” w m. Kamionka Wielka,
 • droga „Dziołek” w m. Kamionka Wielka,
 • droga „Ugory” w m. Mystków,
 • droga oznaczona jako działka nr 537 w m. Mystków,
 • droga oznaczona jako działka nr 251/1 w m. Mystków,
 • droga „Kretówki” w m. Mszalnica,
 • droga „Do Stacji” w m. Mszalnica,
 • droga „Śmigajka” w m. Mszalnica,
 • droga „Radeczkówka” w m. Mszalnica,
 • droga „Za rzeką” w m. Mszalnica-Zagóra,
 • droga „Rachelówka” w m. Kamionka Wielka,
 • droga oznaczona jako działka nr 205 w m. Kamionka Wielka,
 • droga oznaczona jako działka nr 1083 w m. Kamionka Wielka.

Całkowity koszt remontów drogowych wyniósł 1 100 002,43 zł, przy czym panu wójtowi Andrzejowi Stankowi na modernizację dróg rolniczych udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. Łączna długość zmodernizowanych odcinków finalnie wyniosła ponad 3,5 km.