Przejdź do treści

Gmina pozyskała wielomilionowe dofinansowanie na nowe inwestycje

Gmina pozyskała wielomilionowe dofinansowanie na nowe inwestycje

Treść

W ubiegłą sobotę, dnia 7 października br., miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników naboru złożonych przez samorządy wniosków o udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydarzeniu przewodził Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który spotkał się z samorządowcami na nowosądeckim rynku, przekazując zebranym pozytywną wiadomość o udzielonych środkach finansowych. Wyniki były wyjątkowo miłą niespodzianką dla wójta Andrzeja Stanka, dzięki którego staraniom udało się pozyskać dla gminy aż 12 mln zł rządowego dofinansowania.

Zgodnie z treścią złożonych wniosków uzyskane ze strony rządu środki finansowe zostaną przeznaczone na najbardziej strategiczne dla gminy inwestycje. W pierwszej kolejności będzie to budowa na terenie gminy nowej sieci kanalizacyjnej, na co wójtowi Andrzejowi Stankowi udało się uzyskać 10 mln zł dofinansowania. Oprócz tego środki te, w wysokości 2 mln zł, będą wydatkowane na budowę sieci chodników w miejscowości Mystków. Realizacja wskazanych inwestycji ma przyczynić się do zapewnienia mieszkańcom większego poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu życia.

Na sobotnim spotkaniu wójta Andrzeja Stanka reprezentowała pani Marta Mirek, Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Obywatelskich, która w imieniu gospodarza gminy złożyła Wicemarszałkowi Sejmu Ryszardowi Terleckiemu podziękowania za aktywne wsparcie w procesie pozyskiwania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wójt Andrzej Stanek podkreśla, że uzyskana pomoc finansowa przyczyni się nie tylko do zrealizowania wymienionych wyżej inwestycji, ale również pozwoli zaoszczędzić gminne środki budżetowe, które będą mogły zostać spożytkowane na realizację innych projektów.

Fot. https://www.facebook.com/ryszardterlecki/posts/863285645190753?ref=embed_post

Zdjęcia