Przejdź do treści

Uroczyste ślubowanie wójta Andrzeja Stanka i radnych rady gminy

Uroczyste ślubowanie wójta Andrzeja Stanka i radnych rady gminy

Treść

Dnia 7 maja 2024 roku w urzędzie gminy odbyła się uroczysta Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Kamionka Wielka zwołana przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu. Podczas sesji ślubowanie złożył wójt Andrzej Stanek i radni rady gminy. Posiedzenie, jako najstarszy wiekiem radny, rozpoczął pan Zygmunt Baran, który powitał zebranych, oddając następnie głos Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Kamionce Wielkiej, pani Marzenie Apoli, która, gratulując wręczyła wójtowi i radnym gminy zaświadczenia o wyborze.

Następnym punktem inauguracji było złożenie ślubowania przez radnych, którzy zapewnili, że swoją funkcję będą sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy oraz jej mieszkańców. Uroczysty akt ślubowania wygłosił także wójt Andrzej Stanek, przysięgając sprawować urząd dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy, dochowując wierności prawu. Po złożeniu ślubowania radni rady gminy oraz pracownicy urzędu gminy złożyli wójtowi gratulacje, życząc powodzenia w dalszym pełnieniu społecznej służby.

Wójt Andrzej Stanek wygłosił dla zebranych okolicznościowe przemówienie, wskazując, że rekordowe poparcie uzyskane w wyborach to zarówno ogromna nobilitacja, jak i zobowiązanie wobec mieszkańców. Gospodarz zadeklarował, że nadal będzie w pełni prężnie dbał o dobro oraz zrównoważony rozwój całej gminy - każdej miejscowości i każdego sołectwa. Wskazał także na historyczny sukces odniesiony w ostatnich latach przez gminę, o którym głośno mówią inni samorządowcy, z uznaniem spoglądając w stronę gminy i coraz częściej wzorując się na przyjętych w niej rozwiązaniach.

Kolejną częścią pierwszej sesji rady gminy było dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kamionka Wielka, na którego wybrano radnego Mateusza Górskiego. Z kolei zastępcą przewodniczącego został radny Rafał Kamieński. Na sesji obecni byli również licznie zgromadzeni goście. Na uroczystość przybyli m. in. dyrektorzy działających na terenie gminy szkół, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy i sołtysi. W sesji udział brała również pani sekretarz Małgorzata Antkiewicz-Wójs, pani skarbnik Małgorzata-Witteczek oraz kierownicy poszczególnych referatów urzędu gminy.

Pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy jeszcze raz życzą wójtowi oraz wszystkim radnym rady gminy owocnej pracy w rozpoczętej właśnie kadencji, która pozwoli gminie jeszcze bardziej rozwijać się dla dobra mieszkańców.