Przejdź do treści

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji - 29.05.2024 r. godz. 13:00

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji - 29.05.2024 r. godz. 13:00

Treść

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji, które odbędzie się w dniu 29 maja 2024 roku (środa) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.
  2. Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy Kamionka Wielka w sprawie odmowy udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kamionka Wielka dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.  
  3. Zakończenie posiedzenia.

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609)

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji
/-/ Janusz MICHALIK

Otrzymują:

Członkowie Komisji Skarg, wniosków i petycji   

  1. Pan Janusz MICHALIK
  2. Pan Paweł SIEDLARZ
  3. Pan Dariusz BIEDRAWA
  4. Pan Stanisław OGÓREK
  5. Pani Monika SAWICKA

Pliki do pobrania