Przejdź do treści

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Treść

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 29 maja 2024 roku (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok. (1)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2027 za 2023 rok. (2)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej. (projekt 3)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2024. (projekt 4)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2024-2037 (projekt 5)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowej przejazdu i przechodu. (projekt 6)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka. (projekt 7)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kamionka Wielka. (projekt 8 )

Wszystkie komisje

 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 2. Zakończenie.

 

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609)

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów

/-/ Tomasz Ciągło

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 
i Spraw Społecznych

/-/ Monika Sawicka

za Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

/-/ Mateusz Górski

              

Otrzymują:

Członkowie Komisji Rady Gminy

 1. Pan BARAN Zygmunt
 2. Pan BIEDRAWA Dariusz
 3. Pan CIĄGŁO Tomasz
 4. Pan GÓRKA Grzegorz
 5. Pan GÓRSKI Mateusz
 6. Pani GRYBEL Monika
 7. Pan HEBDA Zbigniew
 8. Pan KAMIEŃSKI Rafał
 9. Pan KŁĘBCZYK Dariusz
 10. Pan MICHALIK Janusz
 11. Pan OGÓREK Stanisław
 12. Pani PAWŁOWSKA-SKÓRA Małgorzata
 13. Pani SAWICKA Monika
 14. Pan SIEDLARZ Paweł
 15. Pan SŁABY Krzysztof

 

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani Małgorzata Witteczek – Skarbnik Gminy
 3. Pani Małgorzata Antkiewicz-Wójs – Sekretarz Gminy
 4. Pani Sylwia Motyka – kierownik Referatu IPR
 5. Pan Marek Porębski – Dyrektor GOPS

Pliki do pobrania