Przejdź do treści

Zaproszenie na III NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY - 19.06.2024 r. godz. 15:00

Zaproszenie na III NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY - 19.06.2024 r.  godz. 15:00

Treść

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAMIONKA WIELKA

W oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz § 28 ust. 1 i § 29 Statutu Gminy Kamionka Wielka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamionka Wielka (Dz. Urz. Woj. Małopol. Rok 2012, poz. 2222 z 14.05.2012 r. ze zm.)

zwołuje III NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 15:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka do udziału, w której uprzejmie Panią – Pana zaprasza

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr inż. Mateusz GÓRSKI

 

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.)