Przejdź do treści

Wójt Andrzej Stanek z jednogłośnym wotum zaufania! Raport o stanie gminy pokazał, że rok 2023 był rekordowy

Wójt Andrzej Stanek z jednogłośnym wotum zaufania! Raport o stanie gminy pokazał, że rok 2023 był rekordowy

Treść

Czerwiec to nieodmiennie jeden z najważniejszych miesięcy dla wspólnot samorządowych, a przede wszystkim ich włodarzy. Radni biorą bowiem pod lupę działalność gospodarzy jednostek samorządu terytorialnego, oceniając efekty pracy wykonanej w poprzednim roku. Nie inaczej było w gminie Kamionka Wielka, w której w dniu 27 czerwca 2024 roku odbyła się uroczysta sesja rady gminy. Najważniejszym punktem obrad była debata nad „Raportem o stanie gminy za 2023 rok”, po której odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok. Wójt Andrzej Stanek nie miał jednak powodów do obaw, ponieważ osiągnięcia przedstawione w raporcie mówią za siebie, pokazując, że rok 2023 był rekordowy zwłaszcza pod względem inwestycyjnym. Dlatego też radni, w uznaniu za imponujące efekty pracy wójta oraz podległego mu zespołu pracowników urzędu, jednogłośnie wyrazili wójtowi wotum zaufania oraz zagłosowali za przyjęciem uchwały absolutoryjnej za rok sprawozdawczy 2023.

Podczas uroczystej sesji wójt Andrzej Stanek jeszcze raz przedstawił radnym najważniejsze inwestycje, które były realizowane w poprzednim roku. Przedstawiony przez wójta raport nie budził wątpliwości – gmina osiągnęła nienotowany wcześniej inwestycyjny sukces. Na inwestycje, dzięki trafnym decyzjom wójta, udało się przeznaczyć w 2023 roku ponad 27 mln zł, co w stosunku do roku 2022 stanowi ponad dwukrotny wzrost wydatków majątkowych wydawanych na inwestycje. Warto odnotować, że przed objęciem przez wójta Andrzej Stanka urzędu pod koniec 2018 roku na inwestycje, w 2017 roku, wydatkowano w przybliżeniu jedynie 5,4 mln zł. Od tamtej pory, dzięki gospodarskim zdolnościom obecnego wójta, liczba realizowanych inwestycji sukcesywnie wzrasta. Trzeba przy tym podkreślić, że gospodarz jest dodatkowo nad wyraz skuteczny w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które w 2023 roku pokryły blisko 78% wydatków inwestycyjnych. Dane wprost wskazują, że gmina zaliczyła niemalże cywilizacyjny skok.

Wójt Andrzej Stanek, przedstawiając rezultaty, wspomniał, że zasiadając za sterami urzędu po raz pierwszy 5 lat temu, zastał gminę z wieloma zaległościami, które trzeba było nadrabiać. W czasie, kiedy sąsiednie samorządy efektywnie się rozwijały, pozyskując na inwestycje milionowe środki, ówczesna gmina wykazywała nieomal bierność. Tym samym lata poprzedniej kadencji wójta Andrzeja Stanka były nie tylko mierzeniem się z bieżącymi wyzwaniami, ale także z nadrabianiem zaległości. Gospodarz wskazał, że tak znaczący inwestycyjny postęp, biorąc przy tym konieczność nadrabiania strat, to ogromny sukces. Zdaniem wójta jest to przede wszystkim sukces wynikający z bardzo dobrej synergii z radą gminy poprzedniej kadencji, jak i z wielkiego poświęcenia pracowników urzędu. Za współpracę wójtowi w imieniu rady podziękował przewodniczący rady Mateusz Górski, który wskazał, że bez zaangażowania wójta gmina nigdy nie zaliczyłaby aż tak dynamicznego skoku, ponieważ to wójt jest głównym inżynierem i wykonawcą wszystkich dobrych zmian w gminie.

Doceniając pracę gospodarza, gratulacje wójtowi złożyli nie tylko radni gminy, ale również urzędnicy, którzy wspólnie z radnymi złożyli wójtowi serdeczne życzenia. Wójt Andrzej Stanek podziękował zebranym za okazane zaufanie, zapraszając wszystkich radnych nowej kadencji do owocnej współpracy, a pracownikom dziękując za tytaniczną pracę.

P.Ś.